Główna » Artykuły

Gdyńska koalicja na rzecz bezdomnych

Autor: admin dnia 23 listopada 2009 Brak komentarzy

Cezary Horewicz – rzecznik prasowy MOPS
2009-11-21, ostatnia aktualizacja 2009-11-20 16:05

Pracownicy MOPS wspomagani przez policję, straż miejską i wolontariuszy policzą 4 grudnia gdyńskich bezdomnych. Akcja przeprowadzana jest w ramach piątego już badania socjodemograficznego w Pomorskiem

W Gdyni od ponad 10 lat funkcjonuje systemowa pomoc dla osób bezdomnych. Działa koalicja wielu służb i instytucji, sieć placówek, schronisk i mieszkań treningowych, realizowane są indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, przygotowywane są programy profilaktyczne.

Wszystko zaczęło się podczas bardzo mroźnej zimy 1998 r. W całym kraju, także w Gdyni, dochodziło wtedy do przypadków zamarznięcia osób bezdomnych. Wówczas w gdyńskim MOPS podjęto decyzję o powołaniu zespołu ds. niesienia pomocy osobom zagrożonym tragicznymi skutkami zimy, przekształconego później na działający do dziś zespół ds. bezdomnych.

- Byłam w tym projekcie od początku i wiem, że skuteczność w niesieniu pomocy osobom bezdomnym jest uwarunkowana dobrą współpracą różnych służb, m.in. MOPS, policji, straży miejskiej, pogotowia, szpitali, organizacji pozarządowych, placówek i specjalistów – powiedziała Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. – Do dziś uważam budowę i funkcjonowanie tej koalicji za nasz największy sukces. Współpracując razem jeździliśmy w miejsca, gdzie „zimowali” bezdomni, w węzłach ciepłowniczych, piwnicach, działkach ogrodniczych, klatkach schodowych itp. Oferowaliśmy wsparcie jednocześnie dowiadując się o kolejnych bezdomnych. Dzięki temu mogliśmy reagować w sytuacjach kryzysowych, oszacować skalę problemu i próbować dostosować do niej naszą pomoc.

Dziś w Gdyni myśli się także o tym, aby pomóc w zapobieganiu zjawisku bezdomności, współpracując m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

- Profilaktyka jest niezmiernie ważna – powiedział Jarosław Józefczyk, z-ca dyrektora MOPS. – Po raz pierwszy na tak dużą skalę wdrażane są działania na poziomie przyczyn bezdomności, a nie skutków. Z tego co mi wiadomo jest to inicjatywa pionierska w Pomorskiem. Projekt oprócz wsparcia konkretnych osób i rodzin ma również za zadanie przetestowanie i wdrożenie mechanizmów „wczesnego ostrzegania” o zagrożeniu bezdomnością. Powstał katalog konkretnych przesłanek mówiących o tym, że dane środowisko bliskie jest konfrontacji z bezdomnością i będzie on wykorzystywany w codziennej pracy przez pracowników socjalnych.

Policzą bezdomnych

4 grudnia odbędzie się już piąte badanie socjodemograficzne osób bezdomnych na terenie całego województwa pomorskiego. W Gdyni badanie przeprowadzi ok. 30 osób, wśród których znajdą się m.in. pracownicy MOPS, pracownicy placówek dla bezdomnych, wolontariusze z Uniwersytetu Gdańskiego oraz policjanci i strażnicy miejscy. W ciągu dnia zbadają znane środowiska oraz osoby już objęte wsparciem MOPS. Wieczorem i w nocy odwiedzą miejsca niemieszkalne, pustostany, klatki schodowe, węzły ciepłownicze, dworce itp.

- Dzięki badaniu dowiemy się m.in., ilu bezdomnych przebywa obecnie na terenie gminy, jak długo są osobami bezdomnymi i jakie są przyczyny ich bezdomności – powiedziała Beata Świątek-Soldat, z zespołu ds. bezdomnych MOPS. – Zdobędziemy także informacje dotyczące stanu zdrowia, predyspozycji zawodowych oraz zaoferujemy adekwatną pomoc. Pierwsze wyniki powinny być znane jeszcze w grudniu, natomiast szczegółowy raport będzie gotowy na początku przyszłego roku.

Akcja zima

Jak co roku od października do kwietnia MOPS wspólnie z innymi miejskimi służbami rozpoczyna intensyfikację działań ukierunkowanych na wsparcie osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Urząd Miasta, streetworker, organizacje pozarządowe i kościelne. Służby te prowadzą wspólnie regularną lustrację miejsc, w których (poza schroniskami) przebywają osoby bezdomne.

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS. Osoby zgłaszające się do Zespołu mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności. Zespół znajduje się przy ul. Działowskiego 11, tel. 058 662 00 11. Jest czynny w godz. 7.45-15.45.

Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko do Zespołu ds. Bezdomnych – sygnały takie przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 (całodobowo) i Straż Miejska tel. 986 (całodobowo).

Gdynia dysponuje pięcioma schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS podpisał umowę z ośmioma schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. Gdynia dysponuje 211 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS – 288 miejscami.

Gdyńskie placówki dla osób bezdomnych

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy (Gdynia ul. Chwarznieńska 93) – schronisko dla mężczyzn – 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 – 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin – ok. 55 miejsc, ul. Leszczynki 153, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu – 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem – 20 miejsc.

Tagi:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 STOWARZYSZENIE RAZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress