Główna » Artykuły

W Gdyni rusza kampania „Białej Wstążki”

Autor: admin dnia 23 listopada 2009 Komentarzy: 3

W Gdyni rusza kampania „Białej Wstążki” Stop przemocy wobec kobiet! To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Kampania potrwa do 10 grudnia.

Dnia 25 listopada 2009r., pierwszy raz w Gdyni, wystartuje kampania „Biała Wstążka”. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Kampania potrwa do 10 grudnia.

W tegoroczną kampanię szeroko włączają się władze miasta, gdyńskie szkoły, instytucje pomocowe, policja, straż miejska, sportowcy, korporacje taksówkowe, komunikacja miejska oraz polski oddział Amnesty International.

Mieszkańcy Gdyni w kilku punktach miasta (Centra Handlowe: Klif, Batory, Kwiatkowski) będą mieli możliwość otrzymania ulotek informacyjnych, naklejek i symbolu kampanii – białej wstążki. W dniach 25 listopada – 10 grudnia w wybranych szkołach odbędą się pokazy filmu „Stop przemocy wobec kobiet”, w gdyńskiej YMCA odbędą się warsztaty dla młodzieży. W środkach komunikacji miejskiej rozwieszone zostaną plakaty kampanii, policjanci i strażnicy miejscy będą nosić przypięte do mundurów białe wstążki. Gdyńscy taksówkarze będą rozdawać klientom-mężczyznom naklejki kampanii. W akcję włączyli się także rugbiści Arki Gdynia, którzy rozdadzą mieszkańcom wstążki i ulotki w Centrum Handlowym Batory. Podsumowanie tegorocznej kampanii odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza, spotkaniem gdyńskich kobiet, które ma na celu uwrażliwienie ich na zjawisko przemocy w bliskim związku z mężczyzną.

Co to jest kampania „Biała Wstążka”?

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.
Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
W  tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet , a dzień  25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Idea kampanii, czyli: Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach
Przez bliskie związki rozumie się relacje partnerskie między kobietą i mężczyzną, relacje z dziećmi, rodzeństwem i rodzicami. Do lat 90-tych XX wieku kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach adresowane były głównie do kobiet. Ich celem było pokazanie, że ten rodzaj przemocy istnieje, opisanie jego przejawów oraz zachęcenie kobiet do szukania pomocy.

Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

Żeby stało się to możliwe, trzeba sobie uświadomić, że:
* większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,
* nie jest prawdą, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,
* przemoc mężczyzn spowodowana jest czynnikami indywidualnymi i społecznymi.
* mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,
* dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy (zwłaszcza w dzieciństwie), jest ona źródłem poważnej traumy (ze wszystkimi jej konsekwencjami) podobnie jak w przypadku kobiet,
* istnieje też przemoc kobiet wobec mężczyzn i zjawisko to ma większą skalę niż początkowo sądzono.

Uświadomienie sobie tych faktów:

* sprzyja spojrzeniu na przemoc mężczyzn wobec kobiet w kontekście przemocy mężczyzn wobec mężczyzn, rodziców wobec dzieci i kobiet wobec mężczyzn, co prowadzi do bardziej całościowego zrozumienia przemocy’
* sprzyja bardziej całościowemu spojrzeniu nie tylko na zjawisko przemocy w bliskich związkach, ale również na zjawisko przemocy ze względu na płeć,
* może sprawić, że mężczyźni będą chętniej angażować się w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy,
* stwarza większe możliwości współpracy kobiet i mężczyzn w ramach różnych programów przeciwdziałania przemocy,
* pozwala skupić się na przyczynach prowadzących do przemocy, a nie tylko na reagowaniu na przemoc,
* stwarza większą szansę na skuteczne zmniejszenie zjawiska przemocy.

Opracowano na podstawie dokumentu „Rola mężczyzn w zwalczaniu przemocy wobec kobiet”, autorstwa Norwega Jorgena Lorentzena, który przygotował ją na zlecenie ONZ.

Tomasz Pietrzak – moderator forum Niebieska Linia
konsultant d/s prawa i procedur

Tagi: ,

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Odpowiedzi: 3 do wpisu “W Gdyni rusza kampania „Białej Wstążki””

 1. Kalina said:

  Powiadomcie wszystkie komisariaty i sądy o przemocy w rodzinie.Pracujący tam ludzie nie mają pojęcia o zagrożeniach jakie czychają na bezbronne kobiety ,związane z psychopatami.Są to najczęściej na pozór mili wykształceni kulturalni ludzie,którzy w domu są potworami.Znam chirurga szczękowego,który pierwszą Zonę doprowadził do próby samobójczej.Dzisiaj jest kaleką,Druga żona po roku zaślubin pod ekskortą ochronierzy uciekła z domu.Potwór jest bezkarny,dalej ją gnębi SMS-ami i straszy bronią myśliwską,

 2. OIK said:

  Kalino,
  ośrodek interwencji kryzysowej w Gdyni współpracuje z „ludźmi” z komisariatów i sądów. Pośród nich znamy bardzo wiele kompetentnych i zaangażowanych w pomoc innym osób. Oczywiście psychopatów na świecie nie brakuje, często jednak odpowiednie służby nie mają wiedzy o ich istnieniu. Z oczywistych względów ofiary boją się zgłaszać z tym problemem po pomoc. Kampania, o której piszemy między innymi ma pomóc w tym aby zgłaszać takie zjawiska, ośmielić zarówno ofiary jak i ich otoczenie, które widzi i nie reaguje. Dziękujemy za Pani głos w tej sprawie, zachęcamy do działania.

 3. Tomasz said:

  Zapaszam na forum dyskusyjne
  http://www.forum.niebieskalinia.pl

  Copyright ©2021 STOWARZYSZENIE RAZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress