Główna » Aktualności

Filmy i warsztaty na 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

Autor: admin dnia 10 grudnia 2009 Brak komentarzy

W ramach obchodów 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć Koło Naukowe Gender Studies UG, Stowarzyszenie Arteria oraz grupa trój miejska Amnesty International zorganizowały pokaz filmów oraz warsztaty. Podczas pokazu filmów prelekcję charakteryzującą kobietę – ofiarę przemocy wygłosił psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni Beata Laskowska

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć to międzynarodowa kam pania, organizowa na przez Women’s Global Leadership Institute. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy prze mocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, że przemoc wobec ko biet jest pogwałceniem praw człowieka. Hasło tegorocznych 16 dni to: ZAANGAŻUJ SIĘ – DZIAŁAJ – DOMAGAJ SIĘ. MO ŻEMY zakończyć przemoc wobec kobiet.

Trójmiejskie obchody obejmują pokaz filmów oraz warsztaty antyprzemocowe. Bardzo ważnym punktem obchodów były warsztaty antyprzemocowe. Miały one na celu uświadomienie problemu przemocy ze względu na płeć wkraczają cym w dorosłe życie nastolatkom. Warsztaty pozwoliły skonfrontować swój sposób myślenia z poglądami in nych uczestniczących osób, w efekcie uczyły postaw tolerancji i zro zumienia dla innych. Po szerzanie wiedzy na temat praw człowieka to praca u podstaw, która niezbędna jest do kształtowania zachowań wolnych od przemocy. Jak piszą organizatorzy kampanii: „Wszyscy razem mamy obowiązek zakończenia przemocy ze względu na płeć jako kobiety, dziewczyny, mężczyźni, chłopcy oraz ludzie wszystkich pokoleń, religii, zawod ów, orientacji seksualnych, sprawności, przekonań politycznych i warunków socjoekonomicznych”.

Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii „Droga kobiet – przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet” realizowanej przez Stowarzyszenie Autonomia finansowanej przez Fundusz Inicjatyw Oby watelskich.

Informacje o filmach:

1.) Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach (Killing Us Softly 3. Advertising’s Image of Women).

Pionierska praca Jean Kilbourne pomogła rozwinąć i spopularyzować studia nad wi zerunkiem płci w reklamie. Jej oba nagrodzone filmy – Killing Us Softly (1979) i Still Killing Us Softly (1987) miały i nadal mają wpływ na miliony studentów i studentek, uczniów i uczennic z całego świata. Kilbourne pokazuje czy i jak, zmienił się obraz kobiet w reklamie w latach 80. i 90.  Ponad 160 reklam prasowych i telewizyjnych służy Kilbourne do krytycznej analizy wizerunku kobiet i porusze nia takich tematów jak uprzedmiotowienie , fragmentaryzacja, seksualizacja, pornografia czy przemoc. Autorka zachęca do spojrzenia na znane obrazy w nowy, bardziej poruszający i mo bilizujący do działania spo sób.

2.) Maska twardziela. Przemoc media i Kryzys męskości (Tough Guise. Violence, Media and the Crisis in Mascu linity).
Maska twardziela jest pierwszym filmem edukacyjnym skierowanym do uczniów/uczennic oraz studentów/studentek, mającym na celu systematyczną analizę związków między popkulturową symboliką, a pojęciem męskiej tożsa mości w USA u progu XXI wieku.  W tej nowatorskiej, wszechstronnej analizie Jackson Katz ukazuje, że powszech ność przemocy w społeczeń stwie amerykańskim, wliczając strzelaniny w szkołach w Little ton (stan Kolorado), Jonesboro (stan Arkansas) i wielu in nych, należy postrzegać jako część trwającego kryzysu męskości. Film jest bogato ilustrowany przykładami z kultury popularnej od programów typu talk show po imprezy sporto we, odBuntownika z wyboru po Chłopaków z sąsiedztwa, od muzyki country po hip-hop.

Tagi:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 STOWARZYSZENIE RAZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress