Główna » O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie RAZEM jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową, którą tworzy zespół ludzi realizujących się w pomaganiu lokalnym społecznościom.

Szczególnie istotne jest dla nas konstruowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Stowarzyszenia RAZEM jest wszechstronna działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu pomorskiego, w szczególności grup marginalizowanych, dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych oraz osób znajdujących się w kryzysie.

  Copyright ©2021 STOWARZYSZENIE RAZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress